ปรกติก่อนที่จะถึงวันทำบุญครบรอบของหลวงปู่เส็งซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 24-25 มกราคม 2552 ทางวัดและลูกศิษย์ลูกหาจำนวนหนึ่งก็จะร่วมกันเปลี่ยนผมไตรจีวรให้หลวงปู่และช่วยกันทำความสะอาดสรีระร่างอันไม่เน่าเปื่อยของท่านครับ ผมเองนั้นได้เป็นเจ้าภาพในการเปลี่ยนผ้านี้มาติดต่อกัน 3 ปีแล้ว.. คราวนี้ผมมีภาพถ่ายจากวันที่ไปทำพิธีดังกล่าวมาให้ชมกัน (โปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ)

ก่นจะเริ่มก็จุดธูปเทียนบกกล่าวหลวงปู่ก่นครับ

ก่อนจะเริ่มก็จุดธูปเทียนบอกกล่าวหลวงปู่ก่อนครับ

สรีระร่างที่ไม่เน่าเปื่ยขงหลวงปู่เส็งในโลงแก้ว

สรีระร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่เส็งในโลงแก้ว

เตรียมเปิดฝาโลงศพเพื่นำร่างขงหลวงปู่กมา

เตรียมเปิดฝาโลงศพเพื่อนำร่างของหลวงปู่ออกมา

ช่วยกันยกหลวงปู่กมาจากโลงแก้ว

ช่วยกันยกหลวงปู่ออกมาจากโลงแก้ว

เตรียมตัวทำความสะาดสรีระร่างขงหลวงปู่เส็ง

เตรียมตัวทำความสะอาดสรีระร่างของหลวงปู่เส็ง

ถ่าย close up ครับ

ถ่าย close up ครับ

ค่ยๆถดไตรจีวรชุดเดิมที่ห่มมาทั้งปีกเพื่ทำความสะาด

ค่อยๆถอดไตรจีวรชุดเดิมที่ห่มมาทั้งปีออกเพื่อทำความสะอาด

ช่วยกันทำความสะาดให้หลวงปู่

ช่วยกันทำความสะอาดให้หลวงปู่

เล็บยังงกยู่เลย

เล็บยังงอกอยู่เลย

ห่มไตรจีวรใหม่ให้หลวงปู่เส็ง

ห่มไตรจีวรใหม่ให้หลวงปู่เส็ง

ห่มไตรจีวรใหม่ให้หลวงปู่เส็ง

ห่มไตรจีวรใหม่ให้หลวงปู่เส็ง

หลังจากนั้นก็นำร่างของหลวงปู่กลับไปไว้ในโลงแก้วก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ ปีนี้ผมได้ใส่เงินไว้ในอังสะของหลวงปู่ อันนี้เป็นความเชื่อผมเองเพื่อเป็นสิริมงคล มีเงินทองใช้ไปตลอดทั้งปี …